Co je CBD a THC?

Zkratku THC zná asi většina z nás – zastupuje tetrahydrokanabinol, jenž byl poprvé izolován již v roce 1964 v Izraeli. Rozhodující podíl na jeho objevu měl dnes světově uznávaný chemik Raphael Mechoulam. Co přesně o THC a druhém nejzastoupenějším kanabinoidu CBD ale víme dnes? V onom roce 1964 do sebe všechno krásně zapadalo – šedesátá léta byla v plném proudu, konopí se díky hippies dostávalo do obecného povědomí a první zkušenosti s ním získávaly i hvězdy hudebního nebe jako například Beatles. THC byly připisovány všechny známé účinky divotvorné rostliny. Než ho objevil izraelský vědec, nebyl THC nikdy izolován ani popsán. Jeho chemická struktura nebyla známá, i když odborná veřejnost věděla, že v konopí existují určité aktivní látky, které dostaly jméno kanabinoidy. 

Dvaatřicetiletý Mechoulam uspěl tam, kde jiní selhali, a na nečekaném úspěchu postavil svou kariéru. Brzy se ale ukázalo, že THC není jediným hráčem na konopném hřišti a že není ani hráčem nejužitečnějším. Mohl za to objev CBD neboli kanabidiolu. V odborném jazyce je popisován jako strukturální izomer THC – prakticky to znamená, že obě látky mají stejné molekulární složení a rozdíl mezi nimi tkví pouze v rozložení jednotlivých atomů. A jak si takový rozdíl na atomární úrovni představit? Třeba jako kroužek, který je buď otevřený, nebo uzavřený. Otevřený kroužek představuje THC, uzavřený pak CBD. Jedna látka se dá snadno přeměnit v druhou pomocí malého množství kyseliny. Jde o poměrně snadnou operací a zvládne ji každý, kdo má nějakou tu zkušenost s organickou chemií. Je ironií, že existence CBD je odborné veřejnosti známa déle než THC, jeho přesné účinky a vlastnosti byly ale poměrně dlouho velkou neznámou. K průlomovým objevům dochází postupně až v posledních desetiletích a ukazuje se, že CBD nejen mění způsob fungování THC na lidský organismus, ale má sám o sobě i vlastní specifické účinky.

Pomáhá proti záchvatům, křečím, ulevuje od bolesti a je prospěšný také při léčbě rakoviny. Je-li podáván současně s THC, potlačuje jeho nežádoucí psychoaktivní účinky. 

To bylo prokázáno rozsáhlým terénním výzkumem – jeho autoři vyrazili do ulic a testovali vzorky konopí běžně dostupné rekreačním uživatelům. Zjistili přitom, že odrůdy obsahující vyšší množství CBD měly méně negativních účinků a snižovala se u nich míra psychoaktivity. Stejné výsledky přitom mělo již dříve prováděné testování na zvířatech. Některé vědecké týmy navrhovaly, aby se CBD používal při léčbě rakoviny jako doplňková terapeutická látka k chemoterapii. Chrání také nervovou soustavu a je tak velmi účinný při prevenci a léčbě diabetické neuropatie, která patří k nejběžnějším příčinám oslepnutí. Škála možného využití CBD je velmi široká a nebyla doposud úplně popsána. Mějme přitom na paměti, že se jedná pouze o jeden malý dílek ve skládačce zvané konopí. Některé odrůdy obsahují více THC a méně CBD, u jiných je poměr opačný. Nemluvě o dalších desítkách kanabinoidů a terpenů a dalších potenciálně léčivých látek, jejichž výzkum je teprve v plenkách… 

ZDROJE: http://cibdoca.cz/